ข่าวอวิสต้า

อวิสต้า ไฮด์อะเวย์ ป่าตอง ภูเก็ต เต็มไปด้วยกิจกรรมแอคทีพในแต่ละวัน ติดตามเพื่ออัพเดทข่าวสารความเคลื่อนไหวกิจกรรมของรีสอร์ทเราได้ที่นี่