วัดฉลอง

วัดที่สำคัญที่สุดในจำนวน 29 วัดของจังหวัดภูเก็ต คือ วัดฉลอง หรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า วัดไชยธาราราม ตั้งอยู่ในตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต

ไฮไลท์: สัมผัสวัฒนธรรมและความเชื่อแบบไทย

ระยะทางจากโรงแรม: 20 กม.

ระยะเวลาที่ใช้เข้าชม: 1 ชม.

เวลาเข้าชม: 08.00 – 17.00 น.

ค่าเข้าชม: ไม่มี